زیرکف دمپایی صندل ساخت کشور ویتنام که اسم الله متعال و محمد(ص) حک شده و به کشورهای اسلامی فرستاده و هم اکنون هم در بازار بندرعباس موجود و درحال فروش می باشد.