خواهر و برادر خوبم!💚

هر وقت وسوسه شدی نگاهت رو به چیزی بدوزی که میدونی برات هیچ فایده ای جز گناه نداره...😔
هر وقت احساس کردی که نمی تونی نگاهت رو کنترل کنی و هرز میره...😢

یادت بیار یه روزی🗓

یه جایی🌍

یه آدمایی💔

چشماشونو دادن تا ما راحت و آسوده چشم به این دنیا گشودیم...
و راحت و آسوده داریم زندگی می کنیم...

🕊💞🕊💞🕊💞🕊💞🕊💞🕊همسرش می گفت چشاش خیلی خوشکل بود..😉

امابا این چشا تو زندگی یه نگاه حرام نکرده بود...😓

می گفت من بهش می گفتم:ابراهیم!😌
این چشای خوشکل برا من نمیمونه....حالا ببین!😞
وقتی جنازشو آوردن دیدم سرش از پایین چشماش به بعد نیست...😣
انگار خدا اون چشای خوشکل و"پاک" رو فقط می خواست واسه خودش انحصاری…!🤗

🌹شهید حاج محمد ابراهیم همت