سیدرضا نریمانی، مداح اصفهانی در جلسه هفتگی هیات فداییان حسین نوحه ای باعنوان ” به تو وابسته شدم” در گرامیداشت شهادت جهاد ابن مغنیه خواند.

قسمتی از شعر این نوحه:

به تو وابسته شدم تویی که راهو بهم نشون دادی

توی این ظلمت شب ، دوباره ماهو بهم نشون دادی

پرزدی و برکت عمر کوتاهو بهم نشون دادی

تو شهید ابن شهید ، تو جهاد ابن عماد                                            

با نگاه به عکست احساس خجالت میکنم                                                 دانلود

تو که همسن منی ، تو که همسال منی

یجورایی با تو احساس رفاقت میکنم                                                        

دستمو بگیر بهم بها بده

منو هم تو جمع خوبا راه بده

کنار خودت بمن یه جا بده