بندگان شکور خدا

👈هر موقع غرق لذت و شادی نباشیم، در حال کفران نعمتیم

🤔چه کسانی می‌توانند بیشترین لذت را از زندگی ببرند؟

🍀 خاطرۀ شنیدنی از ساحل دریا

دانلود کلیپ
حجم: 9.6 مگابایت