دریافت

مداحی دکتر میثم مطیعی برای تشکر از موکب داران عراقی بعد از ضیافت اطعام سفره های امام حسین (ع) در عراق "ایام اربعین"

 #پناهیان : خواهش می‌کنم این سنّت قدیمی را احیا کنیم!/نوحه بسیار زیبای #میثم_مطیعی که همه اربعینیها باید یاد بگیرند!

-پیشنهاد بنده این است که در این سفر #اربعین، یکی از سنت‌های قدیم را احیا کنیم. قدیم‌ها وقتی دستۀ عزاداری به یک هیاتی وارد می‌شد، وقتی می‌خواست برود، می‌آمدند دمِ در و با نوحه‌هایی این دسته را بدرقه می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: «سینه‌زنان شاه دین؛ خوش‌آمدید، خوش‌آمدید...» همین رفتار، یک محبت زیبایی ایجاد می‌کرد.

-من خواهش می‌کنم: یک نوحه‌ای به زبان #عربی درست کنید که وقتی جمع شما حرکت می‌کند و به یک موکبی می‌رسد و غذا تناول می‌کند، موقع بیرون رفتن، این نوحۀ عربی را-برای خداحافظی با صاحبان موکب و تشکر- خیلی کوتاه(در حدّ دو بیت) بخوانید و به سینه بزنید. تصور کنید که چه صحنۀ قشنگی خواهد شد! اشک‌شان جاری می‌شود. این برخورد با محبت و باادب واقعاً زیباست.

-بر اساس روایات، در آخرالزمان ارتباط قویِ عاطفی و محبتی بین مؤمنین، باید دیده شود.
---------------------------------------------------------------------
متن شعر همراه با ترجمه:
دسته اول:
أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ
شما انسان های شریفی هستید... شما انسان های سخاوتمند هستید

خِدمَةً للحُسینْ ... تَبذُلُونَ العَطاءْ
برای خدمت به امام حسین (ع) هر چه دارید را میبخشید

یا حسین یا حسینْ  ...یا ضِیا کُلِّ عینْ
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده
***
دسته دوم:
زادَکُمْ ربُّنا ...  نِعمةً و هَناءْ
پروردگار بر نعمت هایتان بیفزاید

شاکِرونَ لکمْ ...کُلَّ هذا السَّخاءْ
از شما به خاطر این همه سخاوت سپاسگزاریم

یا حسین یا حسین ...یا ضِیا کُلِّ عینْ
یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده