دریافت

پیام غواص هـا بہ مسئولین :

قرار بود ما زیرآبے برویم ،
تا ایران آزاد و سربلند بماند

شما زیرآبے میروید ،
ڪہ چہ بشود

مراقب باشید ،
خون شهـدا گلوگیرتان نشود

امشب کدوم پدر بی پسر میشه امشب کدوم مادر بی پسر میشه امشب کدوم پسر بی پدر میشه نمیدونم
ولی اینو میدونم که فقط باید چند تکه استخوان جواب این همه درد رو بده اونم استخوانی که معلوم نیست مال پدرت هست یا نه مال پسرت هست یا نه
و استخوانی که چند تکه است دختر روز عروسی براش اسکلت باباشو ببرند و بهش بگند دختر اینه استخوان بابات باید روز عروسی دست اسکلت شده بابا تو بگیری روی سرت برای اینکه رضایت بگیری و بگی باباجون اجازه میدی ؟ ؟😭😭
خیلی سخته نه

خیلی سخته که لباس شنای غواصی پوشیده باشی نباید داد و فریاد بزنی چرا برای اینکه عملیات لو.نره

حتی اگه تو آب اروند کوسه گازت گرفت و دستت رو کند
حتی تکه خون رفیقات رو دیدی
باید بگذری باید بگذری 😭😭😭😭
امشب راحت بخوابید
راحت تر از قبل
چون که دلیر مردانی در این موقع شب در اون اوج سرما اروند در اون لحظه ای که همه خواب بودن و اون بچه ها خودشون رو تک تک سپر بلا کردن

دیگه دستام نمیتونه بنویسه 😔😔😔😭😭😭😭😭😭😭


اللهم الرزقنا توفیق شهاده فی سبیلک 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

التماس دعای فرج و شهادت

سی سال پیش
همین روز،
یعنی چهارم دی ماه ۱۳۶۵ غواص ها زدن به خط دشمن
عملیات لو رفته بود و متوقف شد
اما خط شکن ها محاصره شدن و با دست های بسته اعدام

الان دستهای تو برای جهاد باز است...