روایت شهید علی یزدانی از لحظه های نبرد و شهادت شهید محمودرضا بیضایی شهید یزدانی با اشاره به دوستی نزدیکش با شهید بیضایی خاطره ای از سربند یا فاطمه (س) شهید بیضایی که تا لحظه شهادت به پیشانی داشت را بازگو می کند.                     

دانلود کلیپ