سلام سردار دلیر اسلام
سلام سرباز واقعی ولایت
ممنون از حضور باصلابت شما
شما هرجا باشید ،خاری بر چشم دشمنان هستید