دانلود


آی اونایی که میگید علیرضاها پول گرفتند....
بگید به من
دوری بچه دوساله از پدر،چقدر می ارزه؟؟؟

ر روزگـارِ قحطے پـــــرواز
گاهے عطر شـــــهادت
در ڪوچه پس ڪوچه هاے شهر مے پیچد
فدائیــــان زیـــــنب سلام الله علیها
یڪے پس از دیگــرے،
جام شـــــهادت را از دست مولایشان
مے نوشند
و نگـاهم بر قافله‌ے شـــــهدا، خیره مانده
ڪـه چه آرام آرام از مقابلم مے گذرند!
و من چه حـــــیرانم در این ڪوچه ے سرگردانے... ڪـــاش میشــد راهـے فرات
شد و وضـــــو گرفت
بهـر شـــــهادت ...

شهادت نصیبتون